• Integritetspolicy

  Integritetspolicy

  Introduktion
  Magnus Scholander Konsult AB arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på balticevents.se.
  Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.
  1. Tillämpningsområde
  Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt medlemskap, dina köp, vid besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners)..

  2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
  Vårt Personuppgiftsbiträde, Rule Communication –Nordic AB har i uppgift att spara och lagra personuppgifter från digital marknadsföring, webtrafik med mera och kommunicera resultatet av dessa till MSKAB

  3. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
  Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt medlemskap, vid köp av kryssningar, evenemangsbiljetter och frivillig registrering via våra hemsidor eller per mail.
  Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress postadress och mobilnummer.
  Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.
  Varför vi använder dina uppgifter: Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

  A. För att kunna hantera ditt medlemskap i Balticevents och ge dig en personlig upplevelse … baserat på vårt avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.

  B. För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms, post, digitala banners eller sociala medier … baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

  C. För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event … baserat på vårt berättigade intresse. I detta fall behövs dina uppgifter för att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp våra tävlingar och events och ge information om vinnare. Om särskilda tävlingsvillkor förekommer baserar vi behandlingen i avtalet med dig.

  4 Lagring
  Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

  Vi sparar dina uppgifter så länge som du väljer att vara medlem i Balticevents. Väljer du att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter.
  Vi kommer även att radera dina personuppgifter enligt andra stycket i denna punkt under denna punkt om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 36 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

  5 Dina rättigheter
  Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Som medlem har du möjlighet att själv gå in på Mina sidor på någon av våra webbsidor för att se vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för att rätta eller uppdatera felaktiga uppgifter.

  Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

  Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via sms men inte e-post.
  Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundservice (se kontaktuppgifter under punkt 11).

  A Överföring av personuppgifter
  Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

  B Kontakta oss
  Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice.

  magnus@scholanderkonsult.se
  Tel: 08-648 31 00
  Öppettider: måndag till fredag 09.00-16.00

Comments are closed.